U narednim danima trebalo bi da se počne sa realizacijom rješavanja privremene deponije "Tisova Greda" na Ublima kod Herceg Novog, gdje se već decenijama odlaže smeće iz ovog grada.

blokada na deponiji ubla

Ova bolna tačka lokalne vlasti i malobrojnih mještana sela Ubla počela je da se konačno rješava. Na sastanku koji je održan prije par dana, predsjednik opštine Dejan Mandić, direktor JP „Čistoća“ Borivoje Bonić i predstavnici MZ Ubli koji su zbog ovog problema krajem marta bili blokirali deponiju, dogovorili su se o načinu rješavanja ovog problema. Prema podacima koje je novinarima saopštio Goran Vukićević član Savjeta MZ, dogovoreno je da se u roku od 15 dana, lokalna privremena deponija "Tisova greda", modernizuje. To će da uradi JP „Čistoća“ jer po riječima njenog direktora Borivoja Bonića opština za to nema novca. Prema ovom dogovoru nadležni organi opštine su se obavezali da će obustaviti sve sudske postupke prema članovima MZ Ubli, a mještani će se uzdržavati od ometanja deponovanja smjeća.

Vukićević je podsjetio da je po odluci Ministarstva zaštite živone sredine opština dužna da ugasi ovu deponiju, ali je na sastanku pronađen model da se potpuno zatvaranje deponije obavi do kraja 2014. godine. Tu je i uslovov da se od prvog avgusta smeće ne odlaže sa rampe i da nema njegovog razbacivanja već je obavezno striktno odlaganje u formiranoj rupi (kadi) kako bi se moglo kontrolisati njegovo uništavanje. Opština se prema ovom sporazumu obavezala da na žiro račun MZ Ubli uplaćuje mjesečno po 2.000 evra kao nadoknada za narušavanje ekološkog ambijenta mjesta. Taj novac biće utrošen za poboljšanje putne infrastrukture i za druge potrebe Mjesne zajednice Ubli, kazao je Goran Vukićević.