Realizacija projekta izgradnje vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Herceg Novom, u svjetlu investicionih aktivnosti u vrijednosti oko 30 miliona evra, protiče po predviđenom planu.

sezonska obustava radova na izgradnji kolektora u herceg novom

Rad na ovom projektu počeo je 22. oktobra 2012. godine i obukvata dužinu oko 8.000 metara kolektora na dionicama u Kumboru, Zelenici, Meljinama. U okviru ovog projekta obavljena je i rekonstrukcija na više pozicija u Igalu, što je otprilike trećina od ukupno planirane dužine izgradnje mreže na području Opštine Herceg-Novi, rekao je izvršni direktor za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u opštini Herceg Novi, Milorad Velaš.

"Postavljeno je oko 900 metara ispusta u more prečnika, fi-1000 milimetara, a preostalo je još 300 metara da bi se završila izgradnja odvodnog cjevovoda. Do 24. juna će plaža u Meljinama biti vraćena u pređašnje stanje, a u moru će se na udaljenosti od 500 metara sa plutajuće platforme postavljati gabioni za ispust", rekao Velaš. On je dodao da je izbetonirana i dionica u Zelenici i Meljinama na trasi magistrale kao i dio šetališta Pet Danica od Opšte bolnice do hotela "Perle" prema Meljinama, a u naredna dva dana to će biti učinjeno i do "Ćorovića plaže" na Toploj.

Pri kraju su i radovi na izgradnji glavne pumpne stanice kod kružnog toka u Meljinama, gdje treba da se za dva dana presječe magistrala da bi se povezala i dva potisna i odvodna cjevovoda od lokacije budućeg postrojenja u Nemiloj. Počeli su i radovi u cilju izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Nemiloj nakon što je posredstvom Turske ambasade postignut dogovor sa konzorcijumom "Mass" ( Gintaš). Kao što je poznato, ova firma je zapala u finansijske probleme, a ugovorom će se postići realizacija projekta, kako investitori ne bi došli u nepovoljan položaj.

Prema informacijama koje je juče dao novinarimaVelaš, izvođač je počeo 10. aprila da ruši objekte na lokaciji bivše betonjerke u Meljinama kako bi započeo izgradnju postrojenja na 15.000 kvadrata za postrojenja ekvivalent 65.300 stanovnika, investicione vrijednosti oko 10 miliona evra. "Planirane aktivnosti biće završene do prvog jula, javne površine vraćene u pređašnje stanje, kako bi u septembru bili nastavljeni radovi na izgradnji kanalizacione mreže, ugovorene vrijednosti oko 18,5 miliona evra", rekao je Velaš. On objašnjava da je jedan od problema na gradilištima bilo i nepostojanje katastra instalacija Telekoma, elektro i vodovodne mreže, javne rasvjete tako da je dolazilo do presjecanja kablova. "Sa sličnim problemom suočavali smo se i na terenu iznad bivše kasarne u Kumboru gdje su radnici naišli na elektro instalacije koje se moraju dislocirati, a za koje mi nismo znali", istakao je on.

On je u svom kontaktu sa novinarima dao informaciju da je do sada firmi "Ćeltikcioglu" za obavljene radove isplaćeno oko pet miliona evra.

"U okviru izgradnje nove kanalizacione mreže planirana je izgradnja osam novih i rekonstrukcija sedam postojećih pumpnih stanica, ukupno instalisane snage 1.421 megavati što je na nivou manje elektrane", zaključio je Milorad Velaš najavivši joj interzivniji rad na ovom projektu od septembra.