Sjednica Glavnog odbora Socijalističke partije RS, danas je održana u Trebinju.

sjednica glavnog odbora socijalisticke partije

Prisustvovali su, između ostalih, predsjednik partije Petar Đokić, članovi GO Slobodan Mrdić, Saša Čudić, Gorana Zlatković... Oni su, sa ostalim prisutnim, razmotrili aktuelnu političku, ekonomsku i socijalnu situaciju u Republici Srpskoj i BiH, a diskutovali su i o talačkoj krizi u Sarajevu, odnosima u koaliciji, ali i o obilježavanju 20 godina od osnivanja stranke i pripremama za šesti redovni kongres.

Nakon sjednice, Petar Đokić, predsjednik partije, je istakao da koalicija postoji i da ona vrši svoju funkciju, ali, kako Đokić, ne djeluje u koalicionom kapacitetu i mjeri koji bi bili poželjni. “U narednom periodu potrebno je više saradnje i dijaloga između koalicionih partnera, jer ima određenog zastoja u sprovođenu kadrovske politike, a ona je jedan od važnijih pitanja za preuzimanje odgovornosti za vršenje vlasti u RS“, rekao je Đokić i dodao da je mišljenje GO stranke da treba utvrditi odgovornost ljudi koji su izazvali talačku krizu u Sarajevu. „Smatramo da se ovdje radi o jednom klasičnom scenariju nastojanja da se politička kriza iz F BiH, koja traje više od dvije godine, prenese i na Republiku Srpsku i da se na taj način stvori utisak da je cijela BiH u dubokoj političkoj i svakoj drugoj krizi“, kazao je on i napomenuo da RS nije u takvoj vrsti krize i da ona ne doprinosi stvaranju iste. On je još dodao da i nedavne proteste u RS treba analizirati, tj. vidjeti da li su i u čemu studenti u pravu, kao i sagledati šta Srpka čini za studente u RS. „Za studente je učinjeno mnogo, ali ima prostora i za više“, objašnjava Đokić

sjednica glavnog odbora socijalisticke partije

Đokić ističe da građani ove države, bili Srbi, Hrvati ili Bošnjaci, ne žele da žive u zemlji koja živi u stanju stalne prijetnje krizama, već oni žele da žive u stabilnoj zemlji i društvu , ali i da ih oni što ih predstavljaju, svakoga dana rade i bore se za bolji i kvalitetniji život građana.

Govoreći o aktuelnoj koaliciji sa SNSD-om, Đokić je istakao da postoje određeni problemi  na koje su i članovi GO danas upozorili. „Mi danas nismo govorili o prekidanju koalicije, jer za to nema razloga“, rekao je Đokić i dodao da bi izlazak SP iz koalicije, na godinu dana pred izbore, bilo licimjerno.

„U JP ’Šume RS’ je bilo i ima i danas mafije“, rekao je Đokić i dodao da su to oni ljudi koji su doprinijeli da to preduzeće ima gubitak u poslovanju, nenaplaćena potraživanja, od oko 30 miliona KM, a da pri tome oni koji su sklapali ugovore o takvim poslovima nisu odgovarali. „Ti ljudi treba da polože račune , i ako su kadrovi bilo koje partije, svaka stranka ih treba staviti pred sebe“, zaključio je Đokić u izjavi za medije.