Krunski savjet dinastije Obrenović, pozdravio je dolazak Aleksandra i Katarine Karađorđević na grob kralja Aleksandra i kraljice Drage, i pozvao ih na pomirenje.

karadjordjevici i obrenovici

U saopštenju Krunskog savjeta dinastije Obrenović se navodi da su vijence i cvijeće na grob ubijenog kraljevskog para položili i potomci dinastije Obrenović.

Dostarešina Krunskog savjeta dinastije Obrenović Vidan Bogdanović je rekao da je dolazak Karađorđevića povodom obeilježavanja 110 godina od smrti kraljevskog para Obrenović korak napred za pomirenje dvije kraljevske porodice.

On je pozvao predstavnike dinastije Karađorđevića da otpočne proces pomirenja.

Kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draga ubijeni su u Beogradu u majskom prevratu 29. maja 1903. godine, odnosno 11. juna po sada važećem kalendaru.

Oni su prvo sahranjeni u staroj Crkvi Svetog Marka, koja je porušena tokom Drugog svjetskog rata, da bi njihovi zemni ostaci bili kasnije prenijeti u kriptu novoizgrađene Crkve Svetog Marka, gdje su i danas.

Dvije nedjelje poslije ubistva, Ustavotvorna skupština i Senat izabrali su za kralja Srbije princa Petra Karađorđevića, pradjedu princa Aleksandra. Kralj Petar je krunisan je 21. septembra 1904. godine u Sabornoj crkvi.