Sektor kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Trebinje je Okružnom tužilaštvu Trebinje dostavio Izvještaj protiv predsjednika i dva člana Upravnog odbora AD „Ugostiteljstvo i turizam“, iz Gacka, zbog postojanja osnova sumnje sa su počinili KD Zloupotreba ovlašćenja u privredi.

ostetili preduzece u gacku za 522000 km

Postoje osnovi sumnje da su S.V., u svojstvu predsjednika Upravnog odbora i R.Lj. i D.M., u svojstvu članova Upravnog odbora, na sjednici Upravnog odbora održanoj 22.06.2011. godine, donijeli Odluku o prenosu prava vlasništva nekretnine u vlasništvu AD „Ugostiteljstvo i turizam“, iz Gacka na preduzeće „Boki Vučenović“ d.o.o. iz Gradiške.

Odluka je donesena bez valjanog pravnog osvona navodeći da se prenos vlasništva vrši zbog velikih dugovanja preduzeća AD „Ugostiteljstvo i turizam“ na ime investiranih sredstava izvršenih od strane preduzeća „Boki Vučenović“ iz Gradiške.

Navedenom radnjama pribavljena je imovinska korist preduzeću „Boki Vučenović“ d.o.o. u iznosu od 522,117,ooKM a u istom iznosu nastupila imovinska šteta za preduzeće AD „Ugostiteljstvo i turizam“ i na taj način, s obzirom da se radi o akcionarskom društvu, oštećena prava ostalih akcionara.