Vlada Republike Srpske raskinula je ugovor sa njemačkom kompanijom RVE o strateškom partnerstvu u istraživanju, razvoju, izgradnji i korištenju hidroenergetskog potencijala gornjeg sliva Drine.

vlada rs raskinula ugovor o izgradnji cetiri hidroelektrane sa njemackim partnerom RVE

Iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske saopšteno je da je ovim ugovorom bila predviđena izgradnja četiri hidroelektrane - Buk Bijela, Foča, Paunci i Sutjeska na rijeci Drini, kao zajednički projekat strateških partnera.

"Uslov za realizaciju projekta o strateškom partnerstvu bilo je ispunjavanje svih uslova u predviđenom roku. S obzirom da partneri do 23. aprila, odnosno u roku predviđenim Ugovorom o strateškom partnerstvu, nisu postigli saglasnost o navedenim pitanjima donesena je odluka o raskidu“, pojašnjavaju iz resornog ministarstva.

Ugovorom je predviđeno da, u slučaju da bilo koja od ugovornih strana raskine Ugovor, nijedna ugovorna strana neće imati pravo da zahtijeva dalje radnje, niti izgubljenu dobit i/ili naknadu štete po bilo kom osnovu.

Vlada Srpske je 15. maja donijela odluku o raskidu Ugovora, zaključenog 16. septembra prošle godine, koji podrazumijeva izgradnju četiri hidroelektrane, ukupne vrednosti 460 miliona evra.

Riječ je o ugovoru između Vlade, "Elektroprivrede Republike Srpske" - Matično preduzeće "Hidroelektrane na Drini” Višegrad i njemačke kompanije RVE.