Izbor direktora, JU kulture "Herceg Fest" u Herceg Novom, sve se više komplikuje. Tačnije, Upravni odbor ove ustanove i dalje „gura“ po svome iako je jasno da je 28. maja radio (ne)zakonito.

Dijana Krivokapic Dijana Krivokapić

 

I sami su u odluci koju je juče potpisao predsjednik UO Ivica Zidar, u kojoj zahtjevaju primopredaju dužnosti politikologu Branki Šućur, ukazali da statut Ustanove na čijem su čelu u odredbama koje se tiču izbora direktora nije usaglašen sa zakonom o kulturi.

Upravni odbor "Herceg Festa" danas je pismenu odluku o izboru direktora uručio kandidatkinjama koje su se javile na konkurs - dosadašnjem vršiocu dužnosti direktora Dijani Krivokapić i po izboru većine članova UO budućoj direktorki Branki Šućur.

Prema izjavi predsjednika Upravnog odbora "Herceg Festa" Ivice Zidar, na sastanku je bilo pet članova, četvoro je glasalo za diplomiranog politikologa Branku Šućur, dok je jedan član bio uzdržan. U zaglavlju odluke koju su danas dobili i novinari navodi se da je sjednici ipak prisustvovalo šest članova.

Uz obrazloženje o izboru direktora u kojoj su navodene vrline i mane kandidata, čak i sa elementima diskriminacije, primopredaja dužnosti je zakazana za 5. jun.

Pokušali smo da danas čujemo članove UO "Herceg Fest" zbog nepravilnosti na koje su u ovom izbornom postupku ukazivali iz Opštinskog odbora Nove srpske demokratije čije su kandidati članice. To je kao predstavnik izvršne vlasti uradio i gradonačelnik Dejan Mandić. Evidentirano je, u pisanom zapisniku sa sjednice, prisustvo sekretara Sekretarijata za društvene djelatnosti Vladimira Žutkovića ali ne i trenutak kada je sjednicu napustio. Nije u cjelosti ispoštovana ni odluka da se tok sjednice snima. Tonski zapis postoji samo sa djelova sjednice, a Vladimir Žutković koji sve ovo nije želio da komentariše, novinarima je rekao da je na sjednici bio da bi kontrolisao da li je sve po zakonu i takođe da ništa nije govorio. Predsjednik opštinskog odbora Nove srpske demokratije Jovan Subotić i dalje ostaje pri izjavi koju je dao neposredno po završetku sjednice UO "Herceg Festa". Danas kaže da se farsa ovom odlukom nastavlja, ali da i oni sada imaju sve neophodne dokumente na osnovu kojih će reagovati onako kako su i obećali.

Rok za žalbu na ovo rješenje je 30 dana i teče od danas. Ko će izaći kao pobjednik ostaje da se vidi.