Deklaracija o strateškom partnerstvu Srbije i Rusije, koju su danas u Sočiju potpisali ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, predviđa podizanje saradnje i odnosa na najviši mogući nivo.

nikolic i putin potpisali deklaraciju

U Deklaraciji se ističe da su dvije zemlje dijele duboko uzajamno osjećanje prijateljstva, viševjekovnih odnosa, tradicije i bliskosti dva naroda, kao i sjećanje na zajedničku borbu protiv fašizma, ali i želju da učvrste veze u svim oblastima.

Rukovodeći se podudarnim stavovima kada je riječ o promjena u svijetu, prvenstvom principa međunarodnog prava u skladu sa Poveljom UN, Srbija i Rusija su uvjerene da raspolažu značajnim potencijalima za razvoj saradnje u svim oblastima i riješene da se izbore sa zajedničkim izazovima.

Rusija i Srbija su saglasne da se Deklaracijom uspostavljaju odnosi strateškog partnerstva u svim sferama, uključujući politiku, trgovinu, ekonomiju, kulturu, nauku tehniku i obrazovanje, navodi se u tekstu objavljenom na sajtu Kremlja.

Strateško partnerstvo se zasniva na demokratskim vrijednostima koje dijele obje zemlje, principima suvereniteta, ravnopravnosti i teritorijalne cjelovitosti država, mirnog rješavanja konflikata, uzjamnog poštovanja i koristi, nemiješanja u unutrašnje stvari i obaveza država da ne jačaju sopstvenu bezbjednost na račun drugih.

U Deklaraciji se ističe da strateško partnerstvo Srbije i Rusije nije upereno ni protiv jedne druge države.

Cilj partnerstva je da se odnosi dvije države podignu na najviši mogući nivo, istovremeno jačajući tijesnu i dinamičnu bilateralnu saradnju i na međunarodnoj sceni, uključujući saradnju u okviru UN i ostalih međunarodnih organizacija i napore za jačanje mira i bezbjednosti u Evropi.

U Deklaraciji se navodi da strateško partnerstvo obuhvata i bilateralnu trgovinsko-ekonomsku razmjenu, poslovne kontakte, povećanje investicija, saradnju ministarstava unutrašnjih poslova u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i trgovine narkoticima.

Strateško partnerstvo podrazumijeva saradnju ministarstava odbrane i oružanih snaga dvije države, naučno-tehničku i industrijsko-tehnološku kooperaciju, saradnju u oblasti obrazovanja i kulture, predupređivanje vanrednih situacija i eliminisanje njihovih posljedica.

Dvije zemlje su opredijeljene da podignu efikasnost saradnje, kao i da unaprijede mehanizam kontakata na visokom i najvišem političkom nivou.

Dokumentom je predviđeno i aktiviranje saradnje u okviru Međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju, unapređenje saradnje privrednih komora i stvaranje povoljnih uslova za uzajamne investicije.

Deklaracijom je predviđeno bolje korišćenje potencijala za saradnju oblasti transporta i transportne infrastrukture, energetike, sa posebnim akcentom na realizaciju zajedničkih krupnih projekata u oblasti nafte i gasa, kao i unapređenje saradnje u turizmu, poljoprivredi i sportu.