Tokom biološko-istraživačke ekspedicije u masivu Bijela gora - Orjen kod Trebinja, na 45 kvadratnih metara prostora evidentirano je 450 biljnih vrsta, od kojih su dvije biljke mesožderi i 45 ptičijih vrsta, među kojima je deset sa liste zaštićenih.

biljne vrste na bijeloj gori-orjen kod trebinja

Duško Toholj, predsjednik eko-udruženja "Južnjačko plavo nebo" iz Trebinja, najavljuje da će za mjesec dana, nakon stručnih analiza, biti poznati konačni rezultati biološko-istraživačke ekspedicije u kojoj je protekle sedmice učestvovalo 20-tak stručnjaka iz regiona, među kojima i desetak univerzitetskih profesora iz Republike Srpske.

Prema Toholjevim riječima, ovo istraživanje predstavlja početni korak da bi područje Bijele gore i Orjena bilo proglašeno trećim nacionalnim parkom u Srpskoj, poslije Kozare i Sutjeske.

On napominje da postoje dva kriterijuma da se neko područje proglasi nacionalnim parkom - da na njemu postoji veliko bogatstvo biljnih i životinjskih vrsta ili da je ekstremno ugroženo ljudskim aktivnostima.

"Bijela gora je, prema našem mišljenju, ugrožena bespravnom sječom šume i namjerno izazvanim požarima, zbog čega smatramo da bi ovo područje trebalo biti stavljeno pod kontrolu nadležnih institucija“, ističe Toholj.

Nakon istraživanja, koje su organizovali "Južnjačko plavo nebo" i Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Srpske, biće sačinjen preliminalni izvještaj o biljnim i životinjskim vrstama, na osnovu koga će nadležno ministarstvo preduzeti odgovarajuće korake s ciljem pokretanja procedure za proglašenje zaštićenog područja.

Toholj napominje da je Popovo polje prepoznato kao područje važno za ptice i da je već do sada registrovano nekoliko endemskih vrsta, zbog čega je planirano da se uradi centar za obnavljanje kolonija bjeloglavih supova /vrste orla lešinara/ koji se hrani isključivo uginulim životinjama.

Oni su na tom području bili prisutni do rata, od kada su istrijebljeni - kako se pretpostavlja - zbog nedostatka hrane, a najviše zbog trovanja vukova, zbog čega su i supovi postali kolateralna šteta.

"U Sedlarima u Popovom polju već je napravljen kavez za doseljavanje bjeloglavih supova iz Srbije“, potvrdio je Toholj napominjući da će tu provesti godinu dana dok se ne priviknu na klimu, a biće vještački prihranjivani.

Toholj kaže da je to jedan od najboljih načina za rješavanje problema otpada životinjskog porijekla, ističući da je sve više klanica koje nemaju odgovarajuću deponiju za odlaganje animalnog otpada.