Na javni oglas Grada Trebinja za dodjelu žive stoke apliciralo je 40-ak domaćinstava sa područja Trebinja, od kojih će najbolje rangirani sa liste u prvom krugu dodjele dobiti po jednu steonu junicu, rečeno je Srni u Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti Grada.

grad trebinje donira steone junice

Referent za poljoprivredu u ovom odjeljenju Rade Drinjak istakao je da je riječ o steonim junicama visokokvalitetnih mliječnih rasa, čija je cijena na tržištu oko 4.000 KM.

Za nabavku ovih grla Grad je u budžetu izdvojio oko 90.000 KM.

Ove junice biće dodijeljene prije svega registrovanim poljoprivrednim proizvođačima, koji ispunjavaju odgovarajuće smještajne uslove, te se izjavama obavežu da će u roku od pet godina dobijeno grlo nadoknaditi grlom iz reprodukcije.

Drinjak je pojasnio da svi koji u prvom krugu dodjele dobiju steonu junicu imaju obavezu da prvo žensko tele ostave za narednog kandidata sa utvrđene liste čekanja, koji će grlo dobiti u nekom narednom krugu dodjele.

"Po završetku konkursa, komisija Grada Trebinja obići će domaćinstva koja su konkurisala da utvrdi da li postoje odgovarajući smještajni objekti za grla, nakon čega će, na osnovu dostavljene dokumentacije i nalaza komisije, biti utvrđena rang lista prvog kruga dodjele", naveo je Drinjak.

On je dodao da je grad Trebinje grant za razvoj poljoprivrede iključivo usmjeravao za infrastrukturnu podršku - izgradnju seoskih puteva i sistema za navodnjavanje, te da se ove godine prvi put u okviru granta sredstva izdvajaju i za nabavku žive stoke.

Grad Trebinje uputio je zahtjev i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske da izdvoji dio sredstava za kupovovinu steonih junica, jer je zainteresovanost domaćinstava veća od do sada obezbijeđenih sredstava za ovu namjenu