Pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji moglo bi imati negativan uticaj na BiH u brojnim oblastima u kojima još nisu postignuti međudržavni ugovori, rekla je danas u Trebinju direktor Evropskog istraživačkog centra Tija Memišević.

javna debata o ulasku hrvatske u evropsku uniju

Ona je pred početak javne debate o uticaju ulaska Hrvatske u EU na BiH, istakla da bi posljedice najviše mogli osjetiti proizvođači hrane u BiH koji nemaju dozvolu za izvoz proizvoda biljnog i životinjskog porijekla u zajednicu država Evrope.

Memiševićeva smatra da BiH uopšte nije spremna za ulazak Hrvatske u Evropsku uniju, te da postoji niz pitanja o kojima se u BiH nije ni razmišljalo. Ona je kao primjer navela pitanje azilanata, smatrajući da će njihov broj biti povećan, kao pitanje regulisanja kretanja građana u pograničnim područjima.

"U BiH su mnoga pitanja predmet dnevne politike i ne razmišlja se o interesu građana i o dugoričnim negativnim ili pozitivnim posljedicama", rekla je Memiševićeva.

Kada bi BiH, dodaje ona, stvarno željela u Evropsku uniju, mnogo bi na tome radila i građani bi bili mnogo aktivniji.

Organizator debate je Evropski istraživački centar