Izjava V.D načelnika Odjeljenja za boračko - invalidsku zaštitu gospodina Rajka Ćapina povodom najavljene deložacije porodice poginulog borca Radoslava Miletića zakazane na dan 16.05.2013. godine.

delozacija porodice miletic.

U izjavi se kaže:

Dobro je da je preovladao razum, te da porodica poginulog borca Radoslava Miletića nije deložirana iz stana u kojem živi dugi niz godina. Porodica Miletić je dobila i uselila u novoizgrađenu stambenu jedinicu 2001. gdodine, a 2003. godine postali su i vlasnici stana. Nažalost od 2006. godine pojavljuju se problemi pravne vrste koji traju i danas, s tim da porodica Miletić ničim nije doprinijela da se takve stvari počnu dešavati, već je u predmetni stan uselila i otkupila ga na potpuno legalan i legitiman način, uz svu potrebnu validnu dokumentaciju. Nažalost, uslijed gore pomenutih dešavanja došlo se do situacije čiji je epilog trebao biti deložacija na današnji dan 16.05.2013. godine.

U ovom primjeru, niko neosporava pravo bilo kome da se stambeno zbrine i riješi dio svog egzistencijalnog statusa, pogotovo što se radi o čovjeku i borcu, koji takođe ima potrebu da riješi svoj stambeni problem.

Uvažavajući rad pravosudnih organa i nekomentarišući njihove odluke, ipak smo mišljenja da treba dozvoliti da se pravna procedura provede do kraja, čime bi se došlo do končnog odgovora i rješenja.

U svakom slučaju zaslužnoj porodici Miletić treba omogućiti da budu trajno i adekvatno stambeno zbrinuti, kako bi se riješili višegodišnjih trauma i stresova prouzrokovanih ne njihovom krivicom.

V.D Načelnik Odjeljenja

Rajko Ćapin