Sve lokacije za izdavanje ličnih dokumentata, u nadležnosti CJB Trebinje, raditi 04. maja (subota), u periodu od 07:00 do 13:00 časova.

okacije za izdavanje dokumenata trebinje

Svoja prava građani će moći ostvariti po pitanju ličnih dokumenata i to: putnih isprava, ličnih karata i vozačkih dozvola, u svim policijskim stanicama na području Centra i u sjedištu Centra.