Sutradan poslije posljednje subote pred Pashu, Isus pođe u Jerusalim. Na izlasku iz Vitanije opkoli ga gomila naroda koja je sve više rasla kako su se približavali Jerusalimu.

danas cvijeti

 

Mnogi su čuli za čuda koja je Hristos činio i pohrlili su da ga vide. U Jerusalim Hristos je ujahao na magaretu, da bi se ispunilo proročanstvo i da bi pokazao kako Car Slave dolazi skromno a ne u carskoj pompi ovoga svijeta. Narod je rezao grane od palmi i bacao na put, a mnogi su skidali sa sebe haljine i prostirali ih pred noge magaretu. Učenici i narod, djeca ispred svih, zapjevali su: „Osana (spasi, daj sreće) Sinu Davidovu! Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, car Izrailjev; Osana na visinama!”

Fariseji su smatrali sve ovo svetogrđem, pa su se obratili Gospodu: „Čuješ li šta ovi govore!?” A On im je odgovorio riječima iz Pisma: „Zar niste čitali: iz usta djece koja sisaju načinio si sebi hvalu”.

Crkva ovaj događaj slavi u posljednju nedjelju pred Vaskrs, a narod ovaj praznik zove Cvijeti.