Narodna skupština Republike Srpske razmatraće sutra po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o organizaciji i provođenju popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj.

ns rs o zakonu o popisu stanovnistva

Na dnevnom redu su i prijedlozi zakona o uređenju prostora i građenju, o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji, o nusproizvodima životinjskog porijekla, o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za restituciju Republike Srpske, te o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama.

Biće razmatrani i nacrti zakona o uslugama, o izmjenama i dopunama Zakona o bankama Republike Srpske, o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, te o izmjenama i dopunama Zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave.

Na dnevnom redu je i Prijedlog budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2013. godinu i Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja turizma Republike Srpske za period 2011 – 2012. godine.

Biće govora i o Izvještaju o realizaciji Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2012. godinu, te Godišnjem izvještaju Ombudsmana za djecu za 2012. godinu.

Poslanici će razmatrati i Informaciju o odlukama o pomilovanju u 2012. godini, Informaciju o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika januar – decembar 2012. godine, Informaciju o ostvarivanju prava na otpremninu po članu 152. Zakona o radu za 2012. godinu.

Biće razmatrana i Informacija o provođenju Strategije za borbu protiv nasilja u porodici u Republici Srpskoj do 2013. godine, za 2012. godinu, te Informacija o provođenju Akcionog plana za unapređenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj do 2015. godine, za 2012. godinu.

Početak sjednice zakazan je za 10.00 časova.