Juče poslije podne u kongresnoj sali Instituta u Igalu održana je osnivačka skupština Udruženja fizioterapeuta Crne Gore.

formirano udruzenje fizioterapeuta crne gore

 

U radu skupštine kojom je predsjedavao inicijativni odbor učestvovalo je 58 predstavnika svih krajeva Crne Gore. Dosadašnje Udruženje ovog tipa, nije se  preregistrovalo po zakono o nevladinim organizacijama i od Nove godine prestalo je da postoji.

Udruženje je, prema riječima Krsta Kovačevića novoizabranog predsjednikaUdruženja fizioteraputa Crne Gore, dobrovoljna, vanstranačka, neprofitna, strukova organizacija fizioterapeuta koja će okupljati ljude ove struke u Crnoj Gori. Glavni ciljevi Udruženja su zaštita interesa i poboljšanje statusa fizioterapeuta, podsticanje visokih standarda obrazovanja i standarda fizikalne terapije... Pored toga biće predstavljanje fizikalne terapije stručnoj i široj javnosti, saradnja sa nacionalnim i internacionalnim organizacijama, učlanjenje u Evropsku i Svjetsku konfederaciju za fizikalnu terapiju i druge ciljeve koji su utvrđeni statutom Udruženja koji je usvojen na sastanku u Igalu.

"Formiranje Udruženja fizioterapeuta u Crnoj Gori ima za cilj afirmaciju naše profesije ali i unapređenje zdravstvene zaštite, medicinske struke i nauke. Kroz zajednički rad jače i brže ćemo unaprijedit našu struku, širiti uticaj i poboljšati naš status u društvu", istakao je za TrebinjeLive Krsto Kovačević. On je dodao da će Udruženje organizovati edukativne sastanke, stručne skupove, kongrese, simpozijume i time djelovati na poboljšanje pružanja usluga u procesu rehabilitacije pacijenata, prevenciji obolijevanja i smanjenju invaliditeta. Spremni su, kako kažu, za saradnju sa Ministarstvom zdravlja, Institutom za javno zdravlje, Ministarstvom prosvjete, Ministarstvom nauke, Zavodom za zapošljavanje, i sa svim drugim institucijama i odgovarajućim zdravstvenim organizacijama i udruženjima, savezima i asocijacijama u Crnoj Gori, regionu pa i šire. "Radićemo i na međunarodnoj saradnji posebno sa kolegama iz regiona kao što su gradovi Dubrovnik i Trebinje, odnosno države Srbija i Albanija", rekao je Krsto Kovačević.

Na subotnjoj skupštini je odlučeno da sjedište Udruženja bude u prostorijama Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „dr Simo Milošević“ A.D. Igalo.

Skupština je shodno statutu i drugim pravnim aktima utvrdila način postajanja članom Udruženja, prava i obaveze, a javnim glasanjem je dogovoreno da svaki član mjesečno plaća 2 evra članarine. Najveće tijelo Udruženja je Skupština, zatim Predsjedništvo, predsjednik i etički odbor.

Na Skuštini je odlučeno da se rad Udruženja formira u šest regiona.

Izabrani su predsjednici regiona, opštinskih odbora kao i potpredsjednici tamo gdje je veliki broj fizioterapeuta kao u Herceg Novom i Podgorici. Predsjednik opštinskog odbora Herceg Novi je Bojana Šljivančanin, a izabrano je i 7 potpredsjednika u ovoj opštini. Izabran je i etički odbor, generalni sekretar, blagajni... Udruženje je za svoj dan izabralo 8. septembar, Međunarodni dan fizioterapeuta.