Banke će konačno pod značajniji nadzor, a građani će tako dobiti veću zaštitu. Barem tako predviđa nacrt Zakona o bankama kojim se razjašnjava na koji način će Agencija za bankarstvo da kontroliše banke u Srpskoj.

zakon o bankama u korist gradjana

 

Kada banka na ljestvici poslovanja padne na dno, Agencija za bankarstvo postavlja svoje upravnike na godinu dana. U Udruženje bankara Republike Srpske kažu da je bilo vrijeme da se ovo desi i definiše.

Radovan Bajić, predsjednik Udruženja bankara Republike Srpske kaže da je period od godinu dana da upravnik utvrdi poslovanje banke kao i način oporavka sasvim realan i da i ne bi trebalo da traže duže.

„Ukoliko se naruše interesi povjerilaca, onda se u toku godine može utvrditi da li banka može sa svojim sredstvima da izvrši sve svoje obaveze, a ako ne onda privremeni upravnik, odnosno Agencija za bankarstvo će pokrenuti postupak likvidacije ili stečaja.“ – tvrdi Bajić.

Takođe, kaže da je ovo praksa svugdje u svijetu. I da bi u ovom slučaju miješanje države u posao privatnika trebalo dobro da funkcioniše. Pratiće se zakonitost poslovanja banaka, barem je tako najavljeno u ovom nacrtu Zakona. Glavni cilj je da ne dođe do kolapsa banaka, kao što je to bio slučaj sa Balkan Investment bankom kojoj je država morala i finansijski da pomogne.

Vladimir Rudić, ombudsman za bankarstvo RS, tvrdi da bi ovo trebalo da poboljša bankarski sistem, kao i da ovim podaci građana sigurno neće biti ugroženi. Štaviše, moglo bi se reći i da će da budu sigurniji, jer se pojačava kontrola banaka, i tačno je određeno i na koji način ta kontrola funkcioniše.

Zakon bi trebalo da bude donesen na sljedećoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.