Borba protiv organizovanog i teških oblika kriminala zahtijeva primjenu osmišljenih i definisanih mjera države, a jedna od njih su i efikasne i odgovorne policijske i pravosudne institucije, čije jačanje treba da bude primarni zadatak, kao i adekvatan zakonski mehanizam, rečeno je danas u Trebinju na otvaranju dvodnevnog naučnog skupa "Teški oblici kriminaliteta i državna reakcija".

dvodnevni naucni skup Teski oblici kriminaliteta i drzavna reakcija u trebinju

Pomoćnik ministra pravde Republike Srpske Pero Dunjić istakao je da je država spremna da se obračuna sa svim oblicima kriminala, navodeći slučaj Fabrike glinice "Birač".

"Sve bezbjednosne agencije u saradnji sa izvršnom vlasti Republike Srpske će u narednom periodu još više raditi na ovom i suzbijanju drugih oblika kriminala", istakao je Dunjić.

Govoreći o saradnji pravosuđa i policije u provođenju zakona Dunjić je istakao da je policija u posljednje vrijeme bila aktivna i da ima uspješne rezultate, navodeći da su sudovi nezavisni i da Ministarstvo pravde nema ingerencije nad njima.

Direktor Agencije za istrage i zaštitu /SIPA/ Goran Zubac istakao je da je opšteprihvaćeno mišljenje da se ne može voditi efikasna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, pranja novca, terorizma i drugih teških djela bez adekvatnog zakonskog mehanizma koji omogućava utvrđivanje porijekla imovine i efikasno oduzimanje protivpravno stečene dobiti u korist države.

"Borba protiv najtežih oblika kriminala, naročito organizovanog, mora biti sistemska, sa visokim društvenim konsenzusom i sa svim raspoloživim mehanizmima, da se napadne kriminalna imovina čime bi se uzdrmala struktura organizovanog kriminala“, rekao je Zubac i dodao da su zakoni BiH u ovom domenu ograničenog opsega.

Predsjednik srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu u Beogradu Stanko Beatović smatra da treba stvoriti političku podlogu za primjenu zakona kada je riječ o najtežim oblicima kriminaliteta, ističući da dobija utisak da se ta klima i stvara.

On kaže da najteži oblici kriminaliteta nisu posljedica besparice ni teške ekonomske krize već rezultat odsustva morala i društvenih vrijednosti.

Govoreći o maloljetničkom kriminalu, on je istakao da se mora posvetiti veća pažnja u preduzimanju preventivnih aktivnosti mladih ljudi na sprečavanju kriminaliteta, napominjući da su oni najčešće prepušteni sami sebi.

"Kada bi se veća pažnja posvetila prevenciji maloljetničke delinkvencije imali bi mnogo manju stopu krivičnih djela ovih prestupnika“, rekao je Beatović.

Učesnici skupa su izrazili nadu da će ovaj skup i ideje koje on ponudi poslužiti kao dodatni podsticaj razradi i razvoju boljih mehanizama borbe protiv teškog kriminala.

Skupu, koji je organizovalo Ministarstvo pravde Republike Srpske, prisustvuju predstavnici pravosudnih institucija i eksperti krivične prakse i teorije sa područja Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, te predstavnici policijskih agencija, predstavnici službi za bezbjednost i odbranu Srbije, kao i profesori univerziteta Istočno Sarajevo i Banjaluka.

U okviru naučnog skupa promovisane su knjige "Maloljetničko krivično pravo" i "Oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnog djela".