Poljoprivredna proizvodnja u Federaciji BiH u 2012. godini bila je manja za 15 odsto u odnosu na 2011. godinu – saopšteno je iz Federalnog zavoda za statistiku.

manja poljoprivredna proizvodnja

Biljna proizvodnja bila je manja za 23,8 odsto, a stočarstvo veće za 3,3 odsto u odnosu na 2011. U ratarstvu je u 2012. proizvodnja bila manja za 23,2 odsto, a voća za 37,4 odsto, dok je proizvodnja grožđa bila veća za 23,7 odsto u odnosu na prethodnu godinu.  Proizvodnja žita bila je manja za 20,4 odsto, povrća za 24,3 odsto, a stočnog-krmnog bilja za 18,4 odsto.

Kod industrijskog bilja proizvodnja je bila manja za 20,9 odsto u odnosu na 2011. godinu.

U govedarstvu je zabilježeno povećanje za jedan odsto, svinjogojstvu 4,2 odsto, peradarstvu 10,2 odsto, pčelarstvu 16,6 odsto, dok je u ovčarstvu zabilježeno smanjenje za jedan odsto u odnosu na 2011. godinu.