U stilu grbaljaske tradicije, kada se sa zakletvom išlo u boj ili na neki važan posao, mještani Grblja (prostor između Tivta, Kotora i Budve), koji inače pripada opštini Kotor i broji 22 sela, na zboru svojih predstavnika u porti manastira Podlastva uz blagoslov i besjedu paroha Mihaila Backovića su dali i potpisali zakletvu da se vrati opština Grbalj.

grbalj-opstina

Tekst zakletve koji su izgovorili svi prisutni glasi: "Ovaj blagosloveni rad na obnovi opštine Grbalj, za dobro svih Grbljana, činimo tako meni Bog vratio. Tekst zakletve prvi je potpisao Marko Bato Carević predsjednik NVO „Grbalj-Opština“.

"Ovim činom pokušavamo da zajedničkim snagama svih ispravimo veliku istorijsku nepravdu i vratimo nepravedno oduzetu opštinu poslije drugog svjetskog rata Grblju. Zakletvom smo preuzeli veliku obavezu i to nam je od danas i zadatak i cilj. U ovom cilju nema politike, a za naš zahtjev i od danas zadatak imamo hiljadu i jedan razlog", rekao je novinarima Cerović i dodao: “Pošto smo zaustavljeni, zapostavljeni u razvoju, sada smo veliki resurs i kapitalna pozicija koja može da se razvije u pravu turističku i svaku drugu destinaciju”.

Predsjednik skupštine NVO “Grbalj-Opština” koja danas broji oko 700 članova osnovana je prvo kao incijativni odbor za vraćanje statusa opštine Grblju 24. avgusta 2012. god. Skupštinu čine po dva predstavnika svih grbaljskih sela. Za predsjednika Skupšine izabran je Milorad Vukšić koji je na ovom sastanku naglasio da su se stekli uslovi za djelovanje u skladu sa važećim propisima. “I ovog puta želim da razuvjerim sve nevjerne Tome koji smatrajuj da ovaj projekt nije realan. Ovo nije ničija privatna stvar, niti neko od ovoga ima lični interes i korist već kao pravi entuzijasti pokušavamo da uradimo nešto za generacije Grbljana koje dolaze” istako je Vukšić.

Prisutne je pozdravio i publicista Vasko Kostić iz Tivta sa riječima da sve Srbe i pravoslavce Boke raduje mogućnost da Boka dobije srpsku opštinu.

Zdravko Šakotić, dopisnik portala TrebinjeLive iz Herceg Novog