Vlada Republike Srpske zatražila je od direktora, njihovih zamjenika i izvršnih direktora u javnim preduzećima, fondovima, upravama, upravnim organizacijama, ustanovama i agencijama da u roku od sedam dana svoje mandate stave na raspolaganje Vladi, piše Glas Srpske.

zeljka cvijanovic trazi mandate direktora

Premijer RS Željka Cvijanović izjavila je da je na sjednici na kojoj je razmatran program rad Vlade  analizirano stanje u javnom sektoru, u skladu sa ciljevima zacrtanim u ekspozeu, u kojem je navedeno da će Vlada tražiti da primaran i dominantan princip rada bude zasnovan na efikasnosti i odgovornosti.

Stanje u javnim preduzećima i fondovima je veoma teško, a njihovo poslovanje godinama unazad je negativno, zbog čega su akumulirani gubici i deficiti dostigli stotine miliona maraka.

Sva javna preduzeća, izuzev “Elektroprivrede RS”, prošlu godinu su završila u minusu. Najveći gubitaš bile su “Željeznice RS”, čiji je minus u 2012. godini iznosio 22,7 miliona maraka, što je za 4,2 miliona KM više nego godinu ranije. Akumulirani gubitak ovog preduzeća na kraju 2012. godine iznosio je 207,8 miliona KM. “Šume RS” su u prošloj godini poslovale sa gubitkom od 4,16 miliona maraka, a minus je u odnosu na 2011. godinu povećan za oko 400.000 KM. “Pošte Srpske” su lani poslovale sa gubitkom od 988.252 marke, a kada se izuzmu dobici utvrđeni direktno na kapitalu, minus je iznosio 2,04 miliona KM. “Aerodromi RS” završili su 2012. u minusu od 852.469 maraka, a akumulirani gubitak tog javnog preduzeća dostigao je 5,4 miliona KM, prenosi Glas Srpske i napominje da je jedni svijetao primjer među javnim preduzećima “Elektroprivreda RS”, koja je u 2012. godini ostvarila dobit od 7,18 miliona maraka. Od 12 preduzeća, koja posluju u sastavu “Elektroprivrede” devet ih je poslovalo pozitivno, a tri su iskazala gubitak za 2012. godinu.

Fond PIO RS je u prošloj godini imao deficit od 27 miliona maraka, dok je deficit Fonda zdravstvenog osiguranja RS samo u prvih devet mjeseci 2012. iznosio 32,5 miliona KM, piše Glas Srpske.