Rijeke Mušnica i Gračanica izlile su se iz korita i provalile u jedan dio površinskog kopa-polje B Rudnika Gacko, nakon što se aktiviralo klizište u južnoj kosini polja i otvorilo rascjep do korita rijeke.

rite gacko

Direktor Radne jedinice "Rudnik" Gacko Bojo Vuković Srni je potvrdio da klizište nije prouzrokovalo veću materijalnu štetu u rudniku, osim na pumpnom postrojenju, koje se nalazi na krajevima klizišta.

On je napomenuo da nije prvi put da se ovako nešto dešava, ali da je riječ o najvećem klizištu od kada postoji površinski kop.

U Rudniku ističu da su radnici i mehanicija angažovani na izmiještanju dijela korita rijeke zahvaćenog odronom, prokopavanju kanala dužine 400 metara, kako bi se spriječilo dalje izlivanje vode unutar kopa, odnosno da bi se spasila vrijedna oprema koja se nalazi u njemu.

Jedan od inženjera "Rudnika" Gacko kaže da je riječ o velikoj nepogodi, ali da se ne očekuje veće povećanje nivoa vode u kopu.

Odgovorni u "Rudniku" ne sumnjaju u realizaciju plana sanacije, ali ukoliko se on ne bi ostvario došlo bi do neprocjenjive štete u "Rudniku". SRNA