Očito da je Amerika sasvim jasno odlučila da preuzme stvar u svoje ruke. Američko čedo, zvano Bosna i Hercegovina, pomalo zaostaje u razvoju, a pokazuje i sve ozbiljnije znakove blagog retarditeta, tj. stručno akušerski rečeno, ometeno je u razvoju.

bosni i hercegovini se sprema konfederacija

Ključni faktor koji to političkom “vantjelesnom oplodnjom” dobijeno čedo ometa, su političke kvazi-elite u BiH, tj. lideri koji sa bogate političke trpeze sebi uzimaju sve, a narodu daju mrvice.

Tvorci dejtonske BiH, a tu se prvenstveno misli na SAD, su preko noći prelomili i ubrzano počeli da rade na nastavku normalnog odrastanja svoga mezimčeta, dejtonske BiH. Pod patronatom (tutorstvom) američkog ambasadora u BiH, gospodina Patrika Muna, eksperti za ustavna pitanja iz SAD-a rade na reformi (promjeni) ustava F BiH. Ono što je interesantno je i to, da ne postoji komentar niti jednog od prethodno navedenih članova šestorke na takvo, kako oni često kažu, “neustavno mješanje međunarodnog faktora”. Ako je i bio neki bojažljiv, šapatom izrečen, komentar on bi se mogao okarakterisati sa onom posprdnom sitagmom  ”I kad ja tamo, a ono međutim?!” ili kako kaže stara narodna “Svi junaci nikom ponikoše”. Ustavna reforma federacije je vjerovatno uvod u ustavnu reformu BiH. U tome smjeru ide i medijski istup bivšeg zvaničnika Bila Klintona, Čarlsa Kapčana, koji sugeriše na potrebu novog uređenja u BiH, po ugledu na Švajcarsku. Gospodin Kapčan u svojim sugestijama vidi BiH kao švajcarsku federaciju, mada je ona u svome suštinskom utemeljenju konfederacija.

Od 1848. godine, Švajcarska je federacija, ali se u zvaničnom nazivu danas naziva konfederacija. U periodu konfederalnog razvoja (do 1848.g) Švajcarska je bila labavi savez teritorijalno, politički, nezavisnih jedinica (kantona), koji su se međusobno povezivali dvostranim i višestranim ugovorima. Jedini organ je bio Sabor, koji je imao uske nadležnosti u odbrani, spoljnoj politici i rješavanju kantonalnih sporova. U njemu je svaki kanton imao po jedan glas, a obavezne odluke su se donosile konsenzusom.

Vjerovatno da američka politička elita slično gleda na budućnost ustavnog uređenja u BiH, a što bi moglo dovesti ka smirenju duhova svih strana sukobljenih u ovoj bosanskohercegovačkoj melo drami, ili bolje rečeno crnohumornoj komediji. Ovo bi se moglo i narodski nazvati, “Vuk sit i ovce na broju”.

Nadamo se da će u budućnosti ustavne promjene dovesti do toga i da narod bude sit, a što manje ovakvih političara na broju. Komentar: TrebinjeLive