29. novembar, kao Dan republike, kada je u Jajcu 1943. godine stvorena nova Jugoslavija, bio je najveći državni praznik. Tada su predstavnici partizanskog pokreta otpora proglasili federalno uređenje Jugoslavije, te ustanovili skupštinu Federativne Narodne Republike Jugoslavije 29. novembar 1945. godine.

Đaci prvaci su dobijali crvene pionirske marame, a studenti i omladinci partijske knjižice. Država je povodom Dana republike od 1964. godine dodjeljivala Nagradu AVNOJ, najviše priznanje najistaknutijim ličnostima.

Mada je 29. novembar kao praznik u BiH ukinut još početkom devedesetih godina, on se obilježava u Jajcu kao kulturna manifestacija “Dani AVNOJ-a”. Riječ je o skupu antifašista iz BiH, Slovenije i Hrvatske, koji njeguju tradiciju na ovaj važan istorijski događaj.

Ovaj paraznik se proslavljao dva neradna dana, 29 i 30 novembar. Poslednji put ga je kao neradni dan obilježila Srbija 2001.godine.

http://www.youtube.com/embed/_in4ysLpVLY