U Republici Srpskoj sutra će početi redovna isplata oktobarskih penzija - najavljeno je iz Fonda Penzijsko-invalidskog osiguranja /PIO/ Republike Srpske.

sutra isplata penzija

Prosječna penzija za oktobar 2012. godine iznosi 311,31 KM i predstavlja 38,7 odsto prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznosi najniže penzije, za minimalan staž od 15 godina, i najviše penzije ostaju isti, 160 odnosno 1.572 KM.

Isplatom je obuhvaćeno ukupno 235.178 korisnika prava, od čega u Republici Srpskoj 194.379 korisnika i 40.799 korisnika sa prebivalištem van Srpske.

Za isplatu penzije za oktobar 2012. godine potrebno je 70,93 miliona KM, u neto iznosu, odnosno 72,93 miliona KM u bruto iznosu.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u oktobru 2012. godine iznosio je 63,71 miliona KM.

Po osnovu članova 157. i 158. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju budžet Republike Srpske Fondu je doznačio 12,5 miliona KM.

Zbog nedostavljanja potvrde o životu /515 korisnika/, nedostavljanja jedinstvenog matičnog broja /24 korisnika/, dvojnog statusa zaposleni/korisnici /93 korisnika/ i nedostavljanja školske potvrde za djecu srednjoškolce od 15 do 19 godina /332/ i za djecu studente /2.053/ iz prava na penziju za oktobar isključeno je, privremeno, ukupno 3.017 korisnika, što je u skladu sa novim Zakonom o PIO.

Ukupan broj korisnika u oktobru u odnosu na septembar manji je za 492 korisnika, a u odnosu na decembar 2011. godine /233.143/ veći je za 2.035 korisnika.

U ukupnoj strukturi, po vrstama prava, starosne penzije učestvuju sa 50,15 odsto, porodične sa 32,2 odsto, invalidske sa 17,5 odsto i ostala prava sa 0,16 odsto.

Osim aktivnih korisnika penzije, u isplatu za oktobar uključeno je i 377 korisnika ostalih prava - prava na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje i naknada za tuđu pomoć i njegu. SRNA