Vijeće Okružnog suda Trebinje izreklo je kaznu zatvora u trajanju od 5 godina optuženom Borisu Vučiniću iz Trebinja, zbog počinjenog krivičnog djela – Teška tjelesna povreda iz člana 156. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske.

Trebinje, diskoteka Red blek

Na osnovu rezultata dokaznog postupka sud je na nedvojben način utvrdio osnovanost optužnice kojom se optuženom stavlja na teret da je dana 23. jula 2011. godine ispred diskoteke “RED BLACK - SKY“ u Trebinju udarcima pesnicom i stopalom desne noge u glavu oštećenog Damira Novaka, istom nanio teške tjelesne povrede, usled kojih je nastupila smrt oštećenog. Prema optužnici je ukinut pritvor u kome se nalazio od 23.07.2011. godine.