Lovci iz Popova polja kod Trebinja unijeli su u lovište stotinu parova poljske jarebice čime su znatno obogatili fond ove atraktivne lovne divljači u lovištu.

Sredstva granta, realizovana posredstvom nevladine organizacije "Oaza" Trebinje, dobijena su u okviru projekta koji finansira EU i sufinansira Ambasada Norveške u BiH, a provodi NVO "Link" Mostar u partnerstvu sa LDA Mostar i CRH Trebinje.

Unijete jarebice

"Poplave u Popovu polju 2009. i 2010. godine nanijele su velike gubitke fondu divljači, tako da možemo reći da je ova donacija došla u prave ruke", kaže predsjednik lovne sekcije "Popovo polje" Mirko Grče.

Prema njegovim riječima, divljač posjeduje sve potrebne zdravstvene sertifikate i u odličnoj je kondiciji.

Pustanje jarebica

Grče kaže da je divljač uz dobru organizaciju puštena u atare sela Orašje, Strujići, Veličani, Dubljani, Dračevo, Drijenjani, Sedlari i Grmljani.

"S obzirom da smo izabrali pravo vrijeme, očekujemo da u najskorije vrijeme ptice u novom staništu naprave gnijezda i krenu sa reprodukcijom", dodao je Grče.

Trebinje - jarebice

U narednom periodu posao lovaca je da obezbijede mir u lovištu koji će, uz obilje hrane koju nudi priroda, omogućiti da se poljske jarebice potpuno adaptiraju na novu sredinu. SRNA