Šezdesetak radnica trebinjskog tekstilnog preduzeća "Novoteks" koje su prošle godine angažovane na šivenju HTZ opreme uskoro bi ponovo mogle ostati bez posla nakon isteka ugovora o privremenim povremenim poslovima.

Stečajni upravnik Lazar Đurđević kaže da je dodatne probleme stvorio zakon o poreskom postupku po kome neka firma ili preduzeće, ukoliko prijavi radnike da rade na određeno vrijeme a nisu izmirili poreske obaveze, neće moći da ih odjave niti da im prebace knjižice na biro za zapošljavanje dok ne izmire dugovanja.

"Sa poslodavcem je razgovarano o nastavku proizvodnje u obimu kao prošle godine kada je bilo zaposleno 98 radnica sa mogućnošću prijema još jednog broja, međutim iskrsli su problem oko odjave radnika", kaže Đurđević i dodaje da će proizvodnja biti obustavljena sredinom aprila, kada ističe ugovor, ukoliko se nešto ne promijeni.

On je podsjetio da je na Skupštini povjerilaca odlučeno da se proda stari pogon "Novoteksa" i zemljišta na Ublima kod Trebinja, čija je licitacija u martu.

Stečaj u trebinjskom "Novoteksu" pokrenut je u februaru prošle godine, a oko 750 radnica, koliko ih je u stečajnom postupku bilo na popisnoj listi, prijavljene su na Biro za zapošljavanje.

Početkom juna prošle godine "Novoteks" je sa firmom "Trenteks" iz Doboj Juga sklopio ugovor o šivenju HTZ opreme, pa je ovo preduzeće nakon dužeg prekida proizvodnje ponovo počelo sa radom sa stotinjak radnica.

Ukupna dugovanja "Novoteksa" iznose 60.500.000 KM, dok je vrijednost procijenjene imovine 6.000.000 KM.

(Srna)