Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" /ERS/ apeluje na sve potrošače da u narednim danima što racionalnije troše električnu energiju zbog najavljenog produženog trajanja loših vremenskih prilika, očekivanih novih snježnih padavina i ekstremno niske temperature.

Apel se, posebno, odnosi na kupce električne energije u urbanim područjima, gdje je zabilježeno najveće povećanje potrošnje električne energije, usljed čega može doći do pregrijavanja napojnih kablova i transformatora, te do prekida u napajanju krajnjih kupaca električnom energijom.
Ekstremno niska temperatura prethodnih dana uzrokovala je značajno povećanu potrošnje električne energije koje dostiže rekordan nivo u odnosu na do sada zabilježene višegodišnje prosjeke.
"Otklanjanje kvarova je otežano, visoki snježni nanosi onemogućavaju mobilnim ekipama distributivnih preduzeća pristup mjestu kvara, te je potrebno preduzeti sve raspoložive mjere da do kvara ne bi došlo, što podrazumijeva i da kupci potrošnju električne energije svedu u racionalne okvire", saopšteno je iz ERS-a. ERS je, kako se navodi, mobilisala sve raspoložive resurse, kako bi se obezbijedilo uredno snabdijevanje kupaca električnom energijom, pridružujući se tako naporima svih institucija i službi u čijoj je nadležnosti normalizacija uslova života u ekstremno lošim vremenskim uslovima.
"Najveći dio kupaca je uredno snabdjeven električnom energijom. Bez napajanja su trenutno kupci u područjima do kojih, usljed neprohodnosti regionalnih puteva, dežurne ekipe distributivnih preduzeća ne mogu doći.Najteža je situacija na području ZP `Elektro-Hercegovina` AD Trebinje", saopšteno je iz ERS-a.
Pogonska spremnost proizvodnih objekata je, kako se navodi, na izuzetno visokom nivou i za sada se obezbjeđuju dovoljne količine električne energije, neophodne za zadovoljavanje potreba naraslog konzuma. (SRNA)