Odbornici Skupštine opštine Trebinje danas su, na 25. sjednici lokalnog parlamenta, usvojili Odluku o privremenom finansiranju javnih rashoda Opštine, kojom će se nivo i dinamika finansiranje javnih rashoda do kraja marta iduće godine, odvijati na nivou Rebalansa iz 2011. godine. Međutim, kako je danas rečeno, donošenje ovog dokumenta od izuzetne važnosti za funkcionisanje lokalne zajednice, očekuje se do kraja januara naredne godine.

Osim ovoga, na današnjem zasjedanju SO Trebinje, donesena je Odluka o visini poreske stope na nepokretnosti za 2012. godinu, koja iznosi 0,10 % procjenjene vrijednosti.
Takođe, danas je donesena i Odluka o vođenju posebnih matičnih knjiga u koje će biti upisivana lica sa prebivalištem u Trebinju, koja imaju pravo na upis u matične knjige, a koja su upisana u bivšim jugoslovenskim republikama, kao i lica koja su bila upisana u uništene matične knjige za područje koje je pripalo Federaciji BiH, zatim, Odluka o postupku javnog nadmetanja za prodaju građevinskog zemljišta u državnoj svojini, te usvojen Izvještaj o radu odjeljenja za inspekcije i komunalne policije u 2011. godinu.
Usvajanjem Programa rada Skupštine opštine za narednu godinu, kao 7. tačke dnevnog reda, završeno je 25. zasjedanje trebinjskog parlamenta.

(tekst/foto - opština trebinje)