Rijeka Trebišnjica pruža izvanredne mogućnosti za sportski ribolov. Tu su slivovi rijeke Trebišnjice, kao i jezera. Trebišnjica i trebinjska jezera obiluju raznim vrstama riba, među kojima se ističu pastrmka, šaran, strugač i druge. Trebinjski vodotoci – rijeka i jezera – zbog izuzetnog ribljeg bogatstva velika su atrakcija za ribolovce.

Kao što su vode bogate ribom, tako su i trebinjske šume bogate visokom i niskom divljači. Niski predjeli su pogodni za razvoj lovnog turizma na nisku i pernatu divljač.

Sve informacije o lovu i ribolovu, kao i o lovnim i ribolovnim dozvolama mogu se dobiti u lokalnom lovačkom i ribolovačkom društvu, koja izdaju tražene dozvole i obezbjeđuju vodiče.

Ribolovačko društvo Tel.: 059/223-947
Lovačko društvo Tel.: 059/260-198