Direktor Republičke uprave Civilne zaštite Milimir Doder istakao je juče u Trebinju da će biti određena nova lokacija za uništavanje minsko eksplozivnih sredstava, koje je do sada vršeno na bivšem vojnom strelištu u rejonu Zubaca.

Doder je rekao da je ova odluka donesena jer je još prije dva mjeseca Republička uprava Civilne zaštite poslala dopis svim opštinama u RS da one same odrede lokacije na kojima će obavljati uništavanje minsko - eksplozivnih sredstava. "Tako smo i Skupštini opštine Trebinje uputili zahtjev da nađe novu, bezbjednu za okolinu, lokaciju za uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava prikupljenih na teritoriji ove opštine", rekao je Doder.
On tvrdi da objekti mještana Graba nisu mogli biti oštećeni od detonacija, jer su uništavane male količine uz upotrebu oko sedam kilograma eksploziva. "Ova lokacija nije slučajno izabrana ni prije 12 godina od kada mi radimo na tom terenu, jer su je ranije koristili SFOR i vojska tadašnje Jugoslavije", rekao je Doder, ističući da i u ostalim opštinama Republike Srpske postoji problem lokacije za uništavanje minsko eksplozivnih sredstava.
Doder je podsjetio da je Republička uprava Civilne zaštite prije dva mjeseca svim lokalnim zajednicama uputila pismene zahtjeve za iznalaženje novih, adekvatnih lokacija za uništavanje ubojitih sredstava.

www.trebinje.rs.ba