Za realizaciju projekta koji je obuhvatio zanatske radove na izgradnji ivičnjaka, te asfaltiranje ulica u dužini od oko 2 kilometra u naselju Sunčani brijeg iz opštinskog budžeta izvojeno je 105.000 KM.
Radove na asfaltiranju saobraćajnica u naselju Sunčani brijeg izvelo je preduzeće "Hercegovinaputevi" a.d. Trebinje. Radove je danas obišao i načelnik Opštine Trebinje Dobroslav Ćuk,koji je tom prilikom izjavio:
„Nakon završetka ovih radova, planirano je da se u najskorije vrijeme krene sa uređenjem Pelimske ulice u naselju Hrupjela, te dijelova saobraćajnica i prilaza u Mokrim dolovima, kao i realizacojom drugih planiranih projekata“.
www.trebinje.rs