Današnji dan se u nekašnjoj Jugoslaviji praznovao kao Dan Republike.Dan republike obilježavao je godišnjicu 2.zasjedanja AVNOJ-a 29.novembra 1943. godine. Tada su predstavnici partizanskog pokreta otpora proglasili federalno uređenje Jugoslavije, te ustanovili skupštinu Federativne Narodne Republike Jugoslavije 29. novembar 1945. godine.

Ovaj paraznik se proslavljao dva neradna dana, 29 i 30 novembar.
Poslednji put ga je kao neradni dan obilježila Srbija 2001.godine