Proteklih dana, u organizaciji Odreda izviđača Trebinje, u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad i Centrom za gazdovanje kršom Trebinje, na lokalitetu Gornje Grančarevo zasađeno je 2.400 sadnica drveća (1600 crnog bora i 800 košćele).
Ovaj projekat sadrži niz aktivnosti, a najznačajnije su ekološke radionice sa učenicima osnovnih škola (30 učenika, po 10 iz svake OŠ) i pošumljavanje 2 hektara na prostoru MZ Lastva, lokacija Gornje Grančarevo.
Tokom mjeseca oktobra urađena je priprema terena i na površini od 2 hektara uklonjeno neželjeno rastinje.
Na pošumljavanju je bilo angažovano 20 lica, korisnika usluga Centra za socijalni rad Trebinje, iz socijalno ugroženih porodica, kod kojih su roditelji nezaposleni ili se radi o nezaposlenim samohranim roditeljima. Za svoje angažovanje ova lica dobijaju odgovarajuću novčanu naknadu, čime se poboljšava njihov materijalni status.
Aktivnosti na realizaciji projekta „Zajedno za sigurniju, zdraviju, ljepšu i zeleniju okolinu“, počele su 1. avgusta, a planirano je da se završave do 31. januara 2012. godine. www.trebinje.rs.ba