„Procjena rizika na lokalnom nivou“, tema je dvodnevnog seminara, koji se 23. i 24. novembra, održava u trebinjskom hotelu Leotar, u organizaciji Republičke uprave civilne zaštite RS, a u saradnji sa Ministarstvom bezbjednosti BiH i Agencijom za upravljanje u vanrednim situacijama Kraljevine Danske (DEMA).
Saradnja između institucija BiH nadležnih za zaštitu i spašavanje sa danskom Agencijom za upravljanje u vanrednim situacijama (DEMA) dala je značajne rezultate popitanju razmjene znanja i iskustva, te nabavke materijalno-tehničkih sredstava i opreme za potrebe struktura civilne zaštite.
Razlog za održavanje seminara na ovu temu u Trebinju jeste činjenica da su najjužnija opština RS i njena regija ugrožene poplavama, požarima, kao i drugim elementarnim nesrećama.

 

Direktor RU CZ Republike Srpske Milimir Doder istakao je ovom prilikom da se kroz saradnju sa Agencijom DEMA pokušava uspostaviti jedan nov, kvalitetan način procjene rizika, što znači identifikacija rizika po njihovoj metodi. „Ako dobro identifikujemo i procjenimo rizik, imaćemo dobre planove zaštite i spašavanja od svih prirodnih i drugih nesreća od kojih nije imun ovaj prostor. Taj novi pristup podrazumijeva preventivno djelovanja svih struktura i snaga zaštite i spašavanja, a na osnovu toga izradu planova hitnog odgovora na nesreće“, rekao je Doder, dodajući da će seminar poslužiti da se strukture na lokalnom nivou što bolje osposobe za izradu procjena rizika, kao bi adekvatno odgovorile takvim pojavama.
Šefik Muhić, predstavnik DEMA-e, podsjetio je da je Kraljevina Danska sa BiH, Srbijom, Makedonijom i Crnom Gorom potpisale Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te da u sklopu toga pruža usluge za više vrsta projekata.
Muhić je istakao da je Danska uložila oko 200.000 evra za operativne centre u BiH koje imaju mogućnost da pruže adekvatnu koordinacuju, komunikaciju i transfer usljed velikih nesreća i katastrofa.
Načelnik Opštine Trebinje dr Dobroslav Ćuk, pozdravljajući skup, istakao je da su lokalne nadležne službe posljednjih godina spremno i na profesionalan način odgovarale na sve prirodne pojave. On je dodao da iskustva i znanja zemalja, poput Danske, mogu značajno pomoći svim strukturama zaštite na ovim prostorima, te da se i dalje mora raditi na prevenciji i obrazovanju ljudi, koji često, iz neznanja, dovode do rizika.

 

Seminar na temu „Procjena rizika na lokalnom nivou“ održan je u martu 2011. godine u Prijedoru, kao dio pilot projekta izrade procjene ugroženosti lokalne zajednice, koja je zasnovana na riziko – baziranom dimenzioniranju.
U radu seminara, uz predstavnike Republičke uprave civilne zaštire i DEMA-e, učestvuju i predstavnici Ministva bezbjednosti BiH, Sektora za zaštiru i spašavanje, te rukovodioci službe civilne zaštite iz 16 istočnohercegovačke i sarajevsko-romanijske regije.

http://www.trebinje.rs.ba/