U današnje vrijeeme je teško zamisliti život bez Wi-Fi uređaja. Zbog povezivanja na internet, naši bežični uređaji – telefoni, tableti i laptopi koriste usmjerivače, a njihov prekidač emituje elektromagnetne talase ili WLAN signale, koji mogu da budu opasni po zdravlje čovjeka.

nesanica

Britanska zdravstvena agencija sprovela je studiju u kojoj se pokazalo da usmjerivači loše utiču na razvoj biljaka, ali i zdravlje ljudi.

Rezultati pretjerane izloženosti Wi-Fi-ju su:

- stalne jake glavobolje

- hronični umor

- nesanica

- bol u ušima

- dekoncentracija

Sajt “Naturalandhealthyworld.com” otkrio je savjete pomoću kojih ćete sigurno i smanjiti štetu preusmjerivača:

-  Isključite Wi-Fi kada ga ne koriste

- Prije odlaska u krevet isključite Wi-Fi programe

- Ne postavljajte ruter u kuhinju ili spavaću sobu

- Umjesto bežičnih telefona, koristite žičane.