U sklopu obilježavanja 25 godina Trebinjske brigade, u Muzeju Hercegovine promovisana je knjiga "Hercegovački korpus" koja govori o borbenim dejstvima i ratnom putu jedinica korpusa, u čijem sastavu je djelovala i Trebinjska brigada.

promocija knjige hercegovacki korpus (1)

Ova knjiga je mini monografija jednog vremena kada je Hercegovina u periodu od deset i više godina imala svoju vojsku.

"Knjiga je bila obaveza grupe autora i prema vremenu i prema onome što je tada činjeno i obaveza prema ljudima koji su stvarali vojsku Republike Srpske i dali svoje živote za nju", rekao je Nikola Šegrt, pomoćnik komandanta korpusa i jedan od autora ove knjige.

Ova knjiga je i putokaz kako za generacije koje su stvarale vojsku, tako i generacije koje bi trebale da prihvate određena iskustva, tradicije...

Monografija se sastoji od tri cjeline ispisane na oko 600 strana.

Prva predstavlja politički i vojni period u kome je stvarana Republika Srpska, njena vojska, a samim tim i vojska na teritoriji Hercegovine.

"Ušli smo u faktičko, realno stanje Hercegovine i napore koji su se učinili da se stvori što kvalitetniji vojnički kadar spreman da brani ono što se moralo tada braniti", istakao je Šegrt.

U ovom dijelu su obrađene sve jedinice hercegovačkog korpusa, od komande, osam brigada, tri puka, šest samostalnih bataljona i više samostalnih drugih institucija.

Druga i treća cjelina su korpus u miru, jer je poslije rata Hercegovački korpus preimenovan u Dedmi korpus.

Važno je istaći da je u središnjem dijelu knjige urađena Spomenica, koja sadrži sva imena boraca koji su dali svoje živote u toku Otadžbinskog rata - 2.211 lica.

promocija knjige hercegovacki korpus (1)

Predsjednik BORS-a Milomir Savčić ukazao je na značaj da se govori o tom vremenu i da ne treba ostavljati za druge, treće, pete generacije.

"Zahvaljujem se Radovanu Grubaču i njegovim saradnicima što su učinili napor da prvi u Republici Srpskoj urade monografiju operativnog sastava kojim su komandovali", rekao je Savčić.

Promociji knjige prisustvovao je i gradonačelnik Trebinja Luka Petrović, koji je istakao da je vrlo važno što su se našli ljudi na čelu sa generalom Grubačem da napišu ono što se stvarno dešavalo i način kako se komandovalo na ovim poslovima.

"Vrijednost ove knjige je pisana riječ, jer ona je trajno zapamćena i ovo djelo će imate vrijednost tek u idućem periodu jer tragovi se mnogi zatiru, ali preko knjige sigurno neće", naveo je Petrović.

Obilježavanje Dana trebinjske brigade biće nastavljeno sutra, služenjem pomena poginulim borcima, postrojavanjem boraca u bivšoj kasarni "Vojvoda Luka Vukalović" i njihovim defileom ulicama grada.