U Obrazovnom centru /OC/ „Cerovac“ u Trebinju, profesori-predavači svečano su uručili "Cambridge" diplome učenicima centra koji su ispite polagali u decembarskom i martovskom ispitnom roku.

Cambridge diplome jun 2017

Ovi međunarodno priznati i trajni sertifikati dodijeljeni su za rezultate postignute na visokim nivoima – osam FCE (B2) diploma i četiri CAE (C1) diplome, kao i jedna PET (B1) diploma.

Da učenici zaista mogu prevazići i svoja i očekivanja svojih profesora, dokazao je uspjeh Katarine Milović, koja je osvojila maksimalan broj bodova, tako da joj je dodijeljeno uvjerenje za najviši nivo poznavanja engleskog jezika, CPE (C2).

Ovo nije prvi put da učenici škole budu pohvaljeni na ovaj način, a OC "Cerovac" će u skladu sa svojom praksom nagraditi najbolje.

Miljana Miskin je u svom obraćanju učenicima iznijela podatak da je u posljednjih 15 godina Cambridge ispite u OC „Cerovac“ položilo više od 1.000 učenika, a zatim im objasnila prednosti i izložila neke primjere iz prakse, o načinu na koji Cambridge sertifikati mogu pomoći mladim ljudima u studiranju, zaposlenju i sl.

OC "Cerovac" već punih deset godina ima status ovlaštenog testing centra za Cambridge ispite.

Prijje potpisivanja sporazuma o saradnji sa British Councilom iz Sarajeva, učenici su ove ispite polagali u centrima u Beogradu, Sarajevu ili Podgorici.

Ove godine, centar je proslavio 15 godina uspješnog rada i ova svečanost je jedna od mnogobrojnih kojima je obilježen uspjeh učenika ove škole, ali isto tako i njihovih roditelja i profesora.