U budućem arhitektonskom osmišljavanju revitalizacije Starog grada, poseban akcenat se mora staviti na neiskorišćeni potencijal kastela kao grada na vodi i spoja Mediterana i kontinenta, naglasio je arhitekta Ninoslav Ilić.

stari grad revitalizacija trebinje (1)

Govoreći na Investicionoj konferenciji, Ilić je ukazao i na obnovu vodenog kanala - hendeka oko zidina Starog grada, što bi predstavljalo svojevrsnu atrakciju.

"Time bi Trebinje postalo jedini grad u širem odruženju u čiji se centar može ući i vodenim putem", rekao je Ilić.

On je kazao da važan segment buduće revitalizacije treba da budu i rješenja koja bi oživljavala mrežu uskih ulica i pijaceta kastela, uz naglašavanje njihovog mediteranskog duha, kroz specifičan mobilijar i rastinje ovog podneblja.

stari grad revitalizacija trebinje (1) stari grad revitalizacija trebinje (1)