Molitva je religiozni čin izgovaranja određenog teksta, u kome se vjernici, kako uči, između ostalog, i crkva, obraćaju Bogu.

molitva i crkva oce nas (1)

Oče naš je jedina molitva koju je dao Gospod. Nju je čovječanstvu prenio Isus Hristos, i upravo u tome je njena velika snaga, ali i smisao i tajna, jer je ona time postala univerzalna Božija riječ.

Molitva Gospodnja ili Oče naš je najpoznatija molitva u hrišćanstvu. Zapisana je u Svetom pismu, u dvije od ukupno četiri knjige jevanđelja Novog zavjeta.

U jevanđeljima po Mateju i Luki nalazi se zapisano kada i kako je nastala molitva.

U Matejevom jevanđelju Oče naš se nalazi u sklopu Govora na gori (Mt 6,5-15), a u Lukinom u izvještaju o Isusovom putu u Jerusalim (Lk 11, 1-13).

"Izgovarajte Oče naš svaki dan, to će ispuniti vaš život svjetlošću i dobrotom. Blagodarite Boga za ovu molitvu, za to što ste živi, i bićete zdravi i srećni". U hrišćanskom bogosluženju amin se izgovara na kraju svake molitve i himne kao riječ potvrđivanja.

Crkva “Oče naš”

Izdiže se nad pećinom u kojoj je, prema predanju, Isus posljednji put sakupio apostole i naučio ih molitvi Oče naš.

Car Konstantin je 326. godine naložio da se ovdje izgradi crkva nad pećinom koja je danas djelimično restaurirana.

Izgradnju crkve je nadgledala careva majka, Jelena, i ta crkva je nazvana Eleona (elaion na grčkom znači „maslinova“).

molitva i crkva oce nas (1)

Do krstaškog perioda crkva je bila tri puta uništavana i građena. Današnja crkva i Karmelićanski manastir su izgrađeni u 19. vijeku, između 1868. i 1872. godine.

molitva i crkva oce nas (1) Pećina Oče naš

Iskopavanja Vizantijske crkve, koja su vršena 1910-1911. godine, dovela su do pronalaska mermerne ploče na kojoj je na latinskom jeziku izgraviran Oče naš.

Godine 1920. restaurirana je pećina, ali planovi za rekonstrukciju crkve iz IV vijeka nikada nisu realizovani do kraja zbog nedostatka finansijskih sredstava.

molitva i crkva oce nas (1)

Na ovom mjestu je bio posljednji susret Isusa sa apostolima prije vaznesenja.

molitva i crkva oce nas (1)

U dvorišnom prostoru ove nove crkve, na skoro svim jezicima, plavom emajliranom bojom ispisana je molitva Oče naš.

Ovdje se osjeća da je cijeli svijet spojen kroz riječi iste molitve. Dvije su za nas posebno interesantne- jedna ja na srpskom, a druga na crkvenoslovenskom jeziku.

molitva i crkva oce nas (1)