U Obrazovnom centru „Cerovac” večeras je održana svečana dodjela Cambridge diploma polaznicima centra iz Trebinja, Bileće i Gacka, kao i drugim kandidatima koji su polagali ove međunarodne ispite u Testing centru „Cerovac“.

Cambridge diplome cerovac

U prethodnom ispitnom roku, u junu 2016. godine, 7 polaznika centra je polagalo FCE ispit, a 9 polaznika PET, dok se za naredni ispitni rok, u decembru, pripremaju 4 učenika na CAE nivou i 7 učenika na FCE nivou.

Pripreme za Cambridge ispite, koje se nalaze u ponudi u svim poslovnim jedinicama Obrazovnog centra „Cerovac“, zahtjevne su i traže dosta truda od učenika i profesora.

Međutim, to nije bila prepreka za više od 1.000 naših polaznika koji su tokom proteklih 10 godina položili ove ispite.

Dio zasluga za ovo sigurno nosi i OC „Cerovac“ koji je na vrijeme prepoznao vrijednost ovih međunarodnih diploma, upoznao naše sugrađane sa programom i načinom polaganja ispita, a potom, kao rezultat tog zalaganja, postao i sam Testing centar za Cambridge ispite i autorizovani partner Britanskog savjeta, čiji je predstavnik Samir Avdibegović prisustvovao dodjeli diploma polaznicima u Trebinju.

Nadamo se da će se ova dobra praksa nastaviti i da će učenici hercegovačkih škola iskoristiti mogućnosti koje pruža Obrazovni centar „Cerovac“ u pogledu usavršavanja znanja engleskog jezika u stručnom i isključivo prema kvalitetu orijentisanom okruženju.