Milutin Mastilović, dvadesetosmogodišnji Trebinjac, pun entuzijazma i dobrih ideja, zajedno sa timom Saveza nezavisnih socijaldemokrata /SNSD/ na čelu sa budućim gradonačelnikom Lukom Petrovićem, planira da realizuje program u koji je pretočio sve zapažene probleme u gradu.

milutin mastilovic

Kvalitet ovog mladog čovjeka, diplomiranog inženjera elektrotehnike, prepoznao je i Savez nezavisnih socijaldemokrata čiji je aktivan član već pet godina i postavljajući ga na odborničku listu za Skupštinu Grada Trebinja pod rednim brojem 14 ukazao mu povjerenje i uvrstio ga u, kako kaže, širok tim vrijednih, obrazovanih i kvalitetnih kadrova.

„Budući gradonačelnik Luka Petrović i SNSD su prepoznali mlade ljude, dali im priliku i formirali dobar tim, a naša lista sa dosta mladih svježih snaga prožetih iskusnim kadrovima sigurno može da donese pozitivne promjene našem gradu“, smatra Mastilović. SVE JE POVRŠNO I NEDOVRŠENO

Mastilović, iako zaposlen u Elektroprivredi Republike Srpske, svakodnevno ukazuje na uočene probleme u gradu, a za osnovni sa kojim se ljudi u Trebinju susreću, kaže da su egzistencijalne prirode, te stoga smatra da energija mora biti usmjerena na zapošljavanje mladih ljudi ili projekte koji će omogućiti njihovo samozapošljavanje.

„Lokalna administracija mora da omogući investitorima - domaćim ili stranim, odgovarajuće uslove, te da koristi sve ljudske i materijalne resurse za privlačenje zainteresovanih investitora, nudi im projekte i gotova rješenja, a od njih traži ulaganja. Investitorima treba omogućiti lokaciju i obezbijediti infrastrukturu (puteve, vodovod i kanalizaciju, elektroenergetsku mrežu)“, kategoričan je Mastilović.
On je dodao da SNSD na čelu sa budućim gradonačelnikom Lukom Petrovićem već provodi niz aktivnosti na ovom polju.

Kao koordinator za naselje Gorica, u proteklom periodu Mastilović se trudio da sagleda probleme građana u ovoj, najvećoj mjesnoj zajednici u Trebinju i ono što je zapazio je da je, osim zaposlenja, najveći problem izuzetno loša infrastruktura u koju nije ulagano već pune četiri godine.

„Niz je neriješenih problema od kanalizacije, puteva, oborinskih voda, čistoće odnosno nečistoće, zaraslih igrališta i neuređenih javnih površina, neriješeni regulacioni planovi sa vrlo malo igrališta, bez parkova i prostora za boravak djece i odraslih, neuređena šetališta, pokidane ograde na mostovima“, ističe Mastilović i dodaje da je neshvatljivo da Gorica koja ima skoro 10.000 stanovnika ne posjeduje ni poštu ni banku ili bankomat, nema ambulantu porodične medicine, niti matični ured.

Ništa bolje stanje nije ni u ostatku Trebinja, u kome je, kako kaže ovaj mladi čovjek, malo pažnje posvećeno infrastrukturi, a ono što se radi je samo da se zamažu oči.

„Zgrade se farbaju do pola, ulice se asfaltiraju do pola, šetališta su puna rupa i zapuštena, kontejneri puni smeća i na neodgovarajućim lokacijama, zelene površine su žute bez cvijeća i zelenila. Sve je površno i nedovršeno“, kaže Mastilović.

Da bi uticao na takve negativne društvene pojave i realizovao svoje ideje, Mastilović je prije pet godina počeo aktivno da se bavi politikom, jer smatra da samo tako jedna mlada osoba može uticati na pozitivne promjene u društvu i upravljati procesima. I KAO STUDENT BORAC ZA PRAVA I POLOŽAJ MLADIH

I kao student uhvatio se u koštac sa studentskim problemima, te iz želje da poboljša studentski standard, smještaj, ishranu i kvalitet nastave uključio se u rad studentskih organizacija.

Tokom studiranja na Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu njegove kolege su u njemu prepoznale lidera pa su ga birale za predsjednika studentskog parlamenta Javne ustanove "Studentski centar" u Lukavici, predsjednika Udruženja elektrotehničkog fakulteta „STELEKS, te je bio član Upravnog odbora Unije studenata Republike Srpske i predsjednik Komisije za studentski standard Republike Srpske. SNSD VRAĆA FOKUS NA PORODICU

Lakše sagledava probleme sa kojima se ljudi susreću, jer potiče iz radničke porodice u kojoj su roditelji sa puno rada i truda uspjeli da školuju djecu, zbog čega smatra da veću važnost treba dati upravo porodici.

„Stranka čiji sam član upravo vraća fokus na porodicu, a predvođeni budućim gradonačelnikom Lukom Petrovićem mi već provodimo aktivnosti da svakoj porodici omogućimo normalnu egzistenciju. Zaposlili smo po jednog člana svake porodice sa šestoro i više djece i tu ne stajemo“, kaže Mastilović. AKTIVAN U SVIM SFERAMA ŽIVOTA

Mastilović slobodno vrijeme koristi obrazujući se, a da je kvalitetan kadar dokazuje i to što je u Direkciji za upravljanje proizvodnjom raspoređen na vrlo odgovornim poslovima gdje u realnom vremenu sa kolegama upravlja proizvodnjom električne energije kompletnog energetskog sektora Republike Srpske.

Interesovanja iskazuje i u oblasti obnovljivih izvora električne energije, a bavi se poslovima konsaltinga, projektovanja, funkcionalnih ispitivanja, upravljanja i nadzora rada solarnih elektrana. Iako mlad iza njega je već niz projekata.