Milan Radmilović, načelnik opštine Gacko, bio je gost Ane Bokonjić Buha u VII danu, u kome otkriva recept kako opstaje na vlasti i zadržava povjerenje građana skoro 20 godina.

milan radmilovic sedmi dan Pogledajte emisiju!