U utorak, 5. januara 2016. godine u Eparhijskom domu u Trebinju sa početkom u 19.00 sati, održaće se predavanje na temu "Savremeni Balkan u multipolarnom svjetskom poretku koji nestaje".

Dr dragan petrovic

Predavanje će održati dr Dragan Petrović, politički analitičar iz Beograda.

Organizator predavanja je Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, gradski odbor Trebinje.

Petrović je diplomirao na četiri fakulteta u okviru državnog Univerziteta u Beogradu, na kojima je prethodno paralelno studirao i to: na Ekonomskom (1999), na Sociologiji (2000), na Istoriji (2000) i na Političkim naukama (2002).

Završio je Postdiplomske studije na Geografskom fakultetu u Beogradu, na odsjeku Ekonomska geografija i odbranio magistarsku tezu 'Razvoj i razmeštaj industrije Beograda u XIX i XX veku" 2003. godine.

Završio je Postdiplomske studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, odsjek Međunarodni odnosi i odbranio je magistarsku tezu "Francusko – jugoslovenski odnosi u vrijeme Alžirskog rata 1952-1964." 2008. godine.

Doktorirao je na Prirodno matematičkom fakultetu u Novom Sadu, oblast Politička geografija 2007. godine sa temom disertacije "Rusija na početku XXI vijeka – geopolitička analiza".

Stalno je zaposlen u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, kao Viši naučni – saradnik, gdje se pored cjeline međunarodnih odnosa bavi posebno Rusijom i postsovjetskim prostorom kao primarnom oblašću, a potom i Francuskom.