Hidrolektrane na Trebišnjici /HET/ su za šest i po mjeseci ove godine prebacile plan proizvodnje električne energije za 15 odsto, potvrdio je Srni direktor Direkcije za upravljanje sistemom HET-a Blagota Marković.

brana grancarevo

On je naveo da su proizvedena 582 gigavat časa električne energije, ističući da je ovakva proizvodnja ostvarena zahvaljujući dobroj hidrologiji i pogonskoj spremnosti svih agregata u sistemu.

Marković je rekao da je kota akumulacije Bileća trenutno 386,75 metara i da je malo niža od planiranih, dodajući da su ovih dana pale značajne količine kiše u slivu akumulacije, odnosno više od 135 litara po metru kvadratnom.

Prema njegovim riječima, padavine koje su najavljene i narednih dana doprinijeće većim dotocima u akumulaciju, što će pogodovati dobroj proizvodnji.

"Prema dosadašnjim rezultatima, očekujemo da bude ispunjen i godišnji plan proizvodnje električne energije od 1.078 gigavat časova", rekao je Marković.

On je napomenuo da radnici HET-a ovih dana vrše uređenje korita i obale rijeke Trebišnjice i istakao da je na ovom poslu angažovano više radnih grupa preduzeća.

Marković je naveo da je na dionici između mostova angažovana mašina za čišćenje i kosačica, te da na uređenju Pridvoračkog i Ćatovića kraka rade tri ekipe Civilne zaštite HET-a, dok su na uređenju obala angažovane i ekipe ribočuvarske službe.

"U narednom periodu aktivnosti će biti nastavljene, a zavisno od potreba i pojačane", rekao je Marković.