Centar za održivi razvoj i ekologiju "CORIE" organizuje ekološku akciju „Reci ne GMO“. Akcija je uperena protiv korišćenja genetski modifikovanih organizama.

u trebinju se organizuje akcija reci ne gmo

 

U toku akcije  podijeliće se brošure sa podacima o štetnosti GMO proizvoda u ljudskoj ishrani.

GMO (genetski modifikovani organizmi) nastaju prenošenjem jednog ili više gena iz jedne vrste u sasvim drugu vrstu živih bića. Takvo prenošenje gena (nasljednih obilježja) između nesrodnih vrsta (na primjer: između životinja, biljaka i bakterija) u prirodi nije moguće. GMO tehnologija nema nikakve veze sa ukrštanjem srodnih vrsta, kakvo postoji u prirodi i kakvo se koristi i u nauci.

U preko 300 gradova na pet kontinenata 25. maja 2013. Organizovaće se razne akcije protiv MONSANTA i GMO inženjeringa.