Turistički potencijali Trebinja su veoma dobri. Trebinje ima velike mogućnosti za razvoj vjerskog turizma. Kao posljedica veoma burne istorije grada u Trebinju se nalazi veliki broj hramova. Postoji 15 hramova Pravoslavne crkve, dvije katoličke crkve i 5 džamija.

foto: TMG

Mnogi pravoslavni hramovi su sagrađeni na temeljima crkava iz ranohrišćanskog perioda.Grad okružuju manastriri: Tvrdoš, Dobrićevo, Duži

Zavala, Manastrir Hercegovačka Gračanica, Petro Pavlov Manastir.

Tokom ljeta održavaju se brojne manifestacije. A turiste privlače i izletišta Lastva, Jazina, Orovac i Ubla. Turističku atrakciju predstavlja i pećina Vjetrenica.  Blizina Dubrovnika (30 km) i Herceg Novog (40 km) još dodatno uvećava turističke potencijale grada. Veliki broj turista iz ovih primoskih gradova posjeti Trebinje u toku ljeta.

***DOBRODOŠLI***