U cilju obilježavanja Međunarodnog dana djeteta (20.11.) koji se ove godine provodi u okviru projekta „Snažniji glas za djecu“, danas je u Trebinju, u organizaciji Udruženja roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama
„Sunce nam je zajedničko“, prigodnim aktivnostima promovisana prava djeteta.

Ovom prilikom, na Trgu slobode i na drugim lokacijama, dijeljen je propagandni materijali o pravima djeteta, kao i o projektima koje se realizuju u ovoj oblasti.
Obilježavanje dana djeteta provodi se u okviru projekta u koji su uključene 14 nevladinih organizacija iz BiH, koje se bave pravima djeteta, a nosilac projekta je sarajevska organizacija „Naša djeca“.
Međunarodni dan djeteta obilježava se na datum kada je 1959. godine Generalna skupština UN-a usvojila Deklaraciju o pravima djeteta, a trideset godina kasnije usvojena i Konvencija o pravima djeteta.

(www.trebinje.rs.ba)